Om

Vem är pensionären?

IMG_4990Jag är en 67 årig pensionerad gymnasielärare som undervisat elever i ämnen som utvecklingspsykologi, hälsa och kommunikation.

Jag har drivit hundskolan Arctos Hundskola och där handlett hundägare och hundar i klickerträning.

Jag har, som kostrådgivare, stöttat personer med övervikt – till hälsa och normalvikt.

Nu har jag lämnat det formella yrkeslivet och blivit pensionär. En förändring som inte varit helt lätt för mig: vem är man som pensionär? vad skall man göra? hur skall man klara sig på en pension som är halva nettolönen från tiden jag jobbade?

Det jag har mycket av nu, är TID och det är en fantastisk resurs när man väl accepterat att yrkeslivet är slut.
Jag vill med bloggen visa på aktivitet, sparsamt och att uppskatta tiden. Alltså leva ett bra liv.

Jag erbjuder handledning till Dig som behöver hjälp med att skapa hållbar förändring i din vardag.
Välkommen att ta kontakt!